Men kan zich terecht de vraag stellen welke kleuren, en waarom, het meest gangbaar zijn in het bonte schouwspel van ons toch wel erg kleurrijk carnaval.

 

Om het een en ander hieromtrent te weet te komen hebben we ons oor te luisteren gelegd bij carnavaloog en vriend Theo Fransen uit Venlo.

 

Naar zijn zeggen moeten we eerst een aantal eeuwen terug gaan, meer bepaald tot bij de nar in het kasteel. Het gekkengezelschap van Kleve (1381 – Duitsland) droeg de kleuren geel/rood, terwijl in Frankrijk de narren bij voorkeur groen/rood droegen. Zelfs voor 1450 droeg een gezelschap uit het Franse Dyon de kleuren rood, geel en groen.

 

Kleuren hadden vroeger veel meer betekenis dan vandaag, en waren erg belangrijk als communicatiemiddel. Laten we immers niet uit het oog verliezen dat in die tijd de meeste mensen niet konden lezen en schrijven. Dus ging men andere symbolen dan letters gebruiken, namelijk kleuren. De kleurensymboliek van de nar was dus voor de meeste mensen meteen duidelijk.

 

Heden te dage vinden we een nar grappig en leuk. Vroeger, namelijk ten tijde van de middeleeuwen, was dat evenwel anders, omdat de nar in feite zowat de verpersoonlijking van duivel was.

 

Maar hoe kwam de nar eigenlijk aan die kleurencombinatie. Wel in dat verband moet er nagegaan worden welke symbolische waarde elke kleur in zich draagt.

 

“Rood” bijvoorbeeld, is de kleur voor christelijke deugdzaamheid, vurige liefde, ridderlijkheid, maar tevens ook de kleur van de duivel, het vuur, de dood, strijd en oorlog.

 

De “gele” kleur daarentegen, staat voor opgewektheid, uitgelatenheid, erotiek, maar ook nijd, terwijl “groen” als positieve kant de jeugdigheid, de vrijmoedigheid, de levensvreugde, de levendigheid, de groei en de bloei vertegenwoordigt, maar aan de andere kant ook staat voor dwaasheid en onervarenheid (denken we maar aan de uitdrukking “een groentje” voor iemand met weinig ervaring).

 

Wie nog dieper de geschiedenis induikt komt in India terecht. Ook daar hebben de kleuren geel, rood en groen een bijzondere betekenis. In hun zogenaamde “torans” de decoratieve stukjes die aan de voordeur moeten hangen om de inwoners geluk te brengen, komen rood, geel en groen telkens terug. Bij de Hindoe’s staat rood voor trouw aan God of de medemens. Geel betekent wijsheid. Groen heeft te maken met de natuur, de vrolijkheid, en de gezelligheid. Ook de rasta’s (denken we maar aan Bob Marley) hebben groen, rood en geel als kleur.

 

Toch vind je bij sommige carnavalsverenigingen ook de “blauwe” kleur terug. Waarom? Wel volgens onze carnavaloog is blauw ook een erg verantwoorde carnavalskleur. Afgezien van het feit dat sommige verenigingen de blauwe kleur hanteren, omdat dat in het stadswapen verwerkt zit, heeft blauw net als de andere carnavalskleuren een betekenis die zowel een positieve als een negatieve kant heeft. Enerzijds staat blauw voor Maria en de hemel (de uitdrukking “hemelsblauw”) en anderzijds voor krankzinnigheid.

Allerlaatste nieuws

Overdrachtsbal

Posted on nov - 7 - 2016

0 Comment