Carnaval is ondenkbaar zonder eigen schlagers en zonder muziek…

 

Ze zijn een uitingsvorm van de eigen cultuur, de eigen leefstijl, in het “anders maatschappelijk” milieu, omdat in de carnavalstijd de normale cultuur gerelativeerd wordt. Carnavalsmuziek is dus ook sterk seizoensgebonden.

Inhoudelijk is een canavalschlager vaak weemoedig en zelfs chauvinistisch. Hij kan bijvoorbeeld een uiting van trots zijn op het eigen dorp, de eigen stad of streek, van lokaal patriottisme een lofzang op de eigen plaats, derhalve in het eigen plaatselijke dialect.

Maar het kan ook een zich afzetten zijn tegen identiteitsverlies en vervreemding, tegen veranderingen die de eigenheid aantasten, tegen schaalvergroting en opgaan in de massa.

Het is dan ook geen wonder dat de plaatsnaam, of de naam van de prins of de groepering, vaak in de tekst van een carnavalschlager voorkomen.

 

Een spijtige vaststelling is evenwel het feit dat als maar minder plaatselijke carnavalschlagers worden gemaakt. De opnamekosten wegen vaak niet meer op tegen inkomsten uit verkoop, maar bovendien, en dat is ook een vaststelling, moeten onze plaatselijke in het dialect uitgevoerde carnavalschlagers, het vaak afleggen tegen de puur commerciƫle muziek, die door de radiostations met alle middelen wordt gepromoot.

 

De plaatselijke carnavalschlagers krijgen bovendien vanuit deze hoek weinig of geen steun of promotiekansen, en worden letterlijk en figuurlijk van de draaitafel gespeeld door “De worstjes op mijn borstjes”, “Het paard in de gang”, enz…

 

In Belgisch-Limburg bestaat er initiatief dat zich Carnavalissima noemt, en waar jaarlijks een klein aantal verenigingen onder de vorm van een wedstrijd, hun carnavalschlager komen voorstellen. De deelnemende nummers worden vervolgens op een verzamel-CD gezet.

 

Daarnaast zijn er in het Belgisch-Limburgse Maasland enkele verenigingen die jaarlijks de CD “Vastenoavend aan de Maaskant” met vrij veel succes op de markt brengen. Ook in Aalst wordt carnavalsmuziek jaarlijks op een CD gezet.

Allerlaatste nieuws

Overdrachtsbal

Posted on nov - 7 - 2016

0 Comment