Alaaf

Het is uiteraard een groet, doch er bestaan tal van verklaringen voor.

De taalkundige structuur van het woord elf vertoont een verrassende overeenkomst met het in het carnavalsjargon zo centraal staande woord “alaaf”. Er moeten dus ergens tussen beiden een verband bestaan.

De minst bekende, doch daarentegen de meest ernstige, gaat terug naar allerlei uitdrukkingen in het Middelnederlands, zoals “Al hebbe se mi nit helpe willen, Allaf (all ave) Jupp, die sprong gelik bei”. Kortom de positieve uitzondering op een negatieve regel. Het woord als af-(ave) God en averechts wijzen in dezelfde richting. Alaaf Kölle betekent: het mag dan elders niet alles zijn, maar in Keulen is het goed toeven (met carnaval).

Alaaf betekent in het Joods overigens “eerste”. Allaf Keulen betekent in voorkomend geval dus “er gaat niets boven Keulen”. Keulen komt op de “eerste plaats” (De Israëlische legeraanvoerder heet trouwens “aluv”).

Het verschil tussen de woorden Alaaf, Helau (de groet uit Mainz) en zelfs ons normale Hallo zijn miniem en betekenen omzeggens hetzelfde. In de eerste plaats wordt de “h” in tal van talen niet uitgesproken en de “f” en “u” gaan gemakkelijk in elkaar over.

Allerlaatste nieuws

Overdrachtsbal

Posted on nov - 7 - 2016

0 Comment